Alışveriş Sepetiniz

İngilizce Drama
İngilizce Drama

John Somers dramayı şöyle tanımlıyor: "Yaşamın modelini çıkarttığımız ve onun içindeki yerimizi daha iyi anlamımızı sağlayan işlevsel bir araçtır."

 

Gerçekten de bir uygulama alanı olan drama, hem kendimizi hem de başkalarını anlayıp tanımamız için önemli bir kolaylaştırıcı. Adalet duygusu, farklılıklara saygı gibi değerlerin küçük yaşlardan başlayarak edinilmesinde özel bir yeri var. Bencillikten kurtulmak, başkalarının düşünceleriyle de yola çıkılabileceğini kavramakta katkısı oldukça büyük.

 

Peki ya siz çocuğunuzun İngilizce'yi ezberlemesini mi, yoksa yaşamasını mı istersiniz?

Yaratıcı dramanın en kısa tanımı "-mış gibi" yapmadır.  İşte biz de bu "mışlar" ile bazen hayal ederek, bazen çizerek gerekli koşulları yaratıp kitaplardan, ezberden okumak yerine kendi kitabımızı yazıyor ve oynuyoruz. Yani yaşayarak öğreniyoruz.

 

İngilizce için amacımız nedir?

İlk hedefimiz İngilizce'yi sevmek ve hissetmek. Daha sonraki amacımız; 

yabancı dil öğretimindeki en önemli amaçlardan biri olan öğrenenin o dili doğru ve akıcı bir şekilde konuşabilmesini sağlamaktır.

 

Neden İngilizce ile Drama'yı entegre ediyoruz?

Öğrenenler yapılan drama etkinliklerinin içinde yer aldığında konuşma, düşünme, dinleme, anlama-anlatma, karşılıklı iletişim kurabilme becerilerini de kazanır. Bu açıdan bakıldığında yaratıcı drama yabancı dil öğretiminde konuşma becerisinin geliştirilmesinde kullanılabilecek en etkin yöntemlerden biridir. 

 

Biz Animo Akademi'de oturduğumuz yerde kitabın fotoğraflarına bakarak ve okuyarak değil, kendi hikayelerimizi canlandırarak İngilizce öğreniyoruz. Hepinizi de bu eğlenceli dil öğrenim sürecine paylaşmaya bekliyoruz.