Alışveriş Sepetiniz

Zeka ve Gelişim Testleri
Zeka ve Gelişim Testleri
  • ZEKA VE GELİŞİM TESTLERİ
  • STANFORD- BINET,
  • WISC-4,
  • CAS zeka testleri uygulama, yorumlama ve yönlendirme
  • Oyun terapisi
  • Üstün Zeka-Üstün Yetenek-Yüksek Potansiyel tanı süreçlerine dair öğrenci ve aile danışmanlığı

Bilişsel Değerlendirme Nedir? Neden önemlidir?

 

Çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini takip etmek mümkündür. Bu alanlardan bazıları fiziksel gelişim, duygusal gelişim ve bilişsel gelişimdir. Bilişsel gelişim basit anlamda zihinsel faaliyetlerdir. Bireyin çevresini algılaması, onu yorumlaması ve buna göre zihinsel faaliyetler göstermesi olarak tanımlanabilir.

 

Zeka testleri ile bireyin özellikle bilişsel problem çözme becerilerini değerlendirmek mümkündür. Bunun için kullanılan farklı zeka ölçekleri olmakla birlikte ülkemizde şu an itibariyle uygulanan en güncel ve güvenilir ölçek Wisc-4'tür.

 

Wisc-4 Türkiye genelinde geniş bir örneklemle yapılan araştırma sonuçlarına dayanmaktadır ve 6-16,11 yaş aralığındaki çocukların sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı becerileri ile ilgili bize ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Bu bilgiye dayalı olarak çocuğun kendi içindeki kuvvetli ya da zayıf yönleri belirlenebildiği gibi yaşıtlarıyla da kıyaslayarak zeka kapasitesini belirlemek mümkündür.

 

Her çocuğa zeka testi uygulanması gerekmez. Ancak zeka testleri, özellikle akademik konularda sorun yaşayan ya da yaşıtlarının ilerisinde giden çocukların tespit edilmesi ve buna uygun şekilde eğitimsel düzenlemelerin yapılması için de yol gösterici araçlar olarak düşünülmelidir.

 

Zeka testlerinin uygun sertifikalara sahip ve deneyimli uzmanlar tarafından yapılması büyük önem taşır. Zeka testi sonuçlarının yorumlanması, aileden ve gerekirse öğretmenlerden alınan bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır.