Alışveriş Sepetiniz

Senaryo Atölyesi
Senaryo Atölyesi

Kral Midas'ın çok bilindik bir efsanesi vardır:


Kral Midas'ın, tanrılar arasında gerçekleşecek olan bir müzik yarışmasında Tanrı Apollon tarafından hakem olması istenir. Kral Midas, Apollon ve yarı Tanrı Pan arasında gerçekleşen müzik yarışmasında galibi Pan olarak belirler. Bu duruma öfkelenen Apollon, Midas'ın müzikten anlamadığını iddia ederek Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına çevirerek Midas'ı cezalandırır. Hikayenin bu kurgusu yazar için çok önemli olsa da Yazar için asıl önemli olan kısım ikinci bölümde saklıdır. Kral Midas bir gün sarayına bir Berber çağırtır. Berber Kral Midas'ın eşek kulaklarını görür. Bu olaya şahit olan Berber gördüklerini anlatmaması gerektiği konusunda uyarılır ve ceza olarak öldürülmekle tehdit edilir. Bir süre sonra Berber bu sırrı tutamayacağını anlar. Öldürülmekten korkan Berber bir kuyuya sırrını anlatmaya başlar ‘'Midas'ın kulakları eşek kulakları, Midas'ın kulakları eşek kulakları!'' 


İşte bu hikayede berberin ölüm korkusunu da aşacak olan şey ise, ‘'anlatma isteğidir.''


Senaryo diğer yazınsal ve görsel sanatlarda olduğu gibi, bir derdi, bir olayı veya kurulan bir hikayeyi, yönetmenin anlatma isteği pratiğine dayandırır. Senaryo, sinemanın doğuşundan itibaren sinema sanatının anlatım pratikleri gelişirken, paralelinde gelişen bir parçasıdır.


Senaryo için birçok tanımlama yapılabilir ama en temel ve kısa tanımıyla senaryo, görsel bir anlatıyı tarif eden teknik bir metindir. Evet teknik bir metin. Senaryo bir sanat eseri değildir. Sinema sanatının bir parçasıdır. Bir roman yazarı hikayesini sözcüklerle, cümlelerle anlatırken, bir Senaryo Yazarı hikayesini görsel imgelerle anlatır. Edebi bir metinde uzun uzadıya karakterin yaşadığı ikilemleri betimlemelerle yazabilirsiniz. Senarist ise, karakterin yaşadığı ikilemi görüntü ve hareketlerle nasıl anlatabileceğini tasarlar. Bunu yaparken sinematografik ögeleri kullanarak düşünceyi görüntü ve sese dönüşecek bir metin oluşturur.


Senaryo yazımı iki temel başlığa ayrılır. İçeriksel yapı ve biçimsel yapı.
İçeriksel Yapı: Temelde teknik bir metin olan senaryonun yaratıcı ve hikayesel kısmıdır. Hikaye bu bölümde oluşturulur. Dramatik olay örgüsü içerisinde kahramanımız bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında yaşadığı deneyimler, ikilemler, engeller, karakterimizde bir değişime neden olur. Filmin başında kahramanımızın bozulan düzeni finalde çözüme ulaşır.


Dramatik olay örgüsü üç temel ögesi vardır. Giriş, gelişme ve bir sonuç...


Biçimsel Yapı: Oluşturulan dramatik olay örgüsünün sese ve görüntüye dönüştüğü yazım kısmıdır.


Senaryonun evreleri:
AnafikirKonuSinopsis (Taslak Öykü)Tretman (Geliştirim Senaryosu)Çekim Senaryosu 

Kazanımlar: 
Katılımcılar kendi hikayelerini bir senaryoya dönüştürebilirler. Edebi bir metni, tiyatro piyesini, bir şiiri, çizgi romanı filme çekilebilecek bir senaryoya uyarlayabilirler. İzledikleri bir filmin senaryo dökümünü çıkarabilir ve bu filmlerin alt-metnini okuyarak kendi senaryo yazarlık süreçlerinde gelişim gösterebilirler. Çeşitli film festivallerinin ve film forumlarının senaryo desteklerine filmlerine başvurmak ve destek alabilmek için sunum dosyası hazırlayabilirler.