Alışveriş Sepetiniz

Kısa Film Atölyesi
Kısa Film Atölyesi

Sinema geride bıraktığımız son yüzyılın en önemli anlatım aracı oldu. Hem toplumları eğlendirmek, hem de yönlendirmek için kullanılan sinema, aynı zamanda gelişerek yedinci sanat ögesi haline dönüştü.

 

Peki kısa film? Aslında kısa film sinemanın ilk icadından beri var. Hatta sinemanın ilk dönemlerinde başat öge, kısa film formatıydı. İzleyiciyi ticari kaygılarla daha fazla sinema salonunda tutmak isteyen yapım şirketleri ve sinema salonu sahipleri vasıtasıyla, film sürelerinin günden güne uzamasıyla birlikte kısa film, zamanla sinema içinde bir türe dönüştü. Dijital platformların hayatımıza girdiği döneme kadar kısa film, sadece festivallerde izleyicisini bulurken, dijital dönemle birlikte yepyeni bir özgürlük alanı kazanarak, daha fazla insana ulaşma şansı buldu.

 

Kısa film dijital dönemle birlikte sadece daha fazla insana ulaşmakla kalmadı. Bu dönemde film üretim araçlarının da demokratikleşmesi sayesinde, bir derdi olan, bu derdi anlatmak isteyen daha fazla film üreticisi, daha düşük bütçelerle izleyiciyle buluşma fırsatı buldu.

 

Biz de bu yeni dönemde, kısa sürelerde yüksek kaliteli kısa film projelerinin en verimli nasıl yapıldığına, teori ve pratiği birleştirip yaklaşarak, kısa film yapımını öğreneceğiz.

 

Bu kursa katılanlar kazanım olarak kısa filmin fikirsel olarak ilk yaratım sürecinin nasıl ilerlediğini, kısa filme hazırlığın nasıl gerçekleştiğini, bir kısa film yönetmenin neleri bilmesi gerektiğini öğrenecekler. Ayrıca bitirilmiş bir kısa filmi yaratıcı bir sunumla izleyiciye nasıl ulaştırabileceklerini öğrenip. Tüm süreçleri uygulayarak ilerleyecekler.