Alışveriş Sepetiniz

Baha Batıkan
Baha Batıkan
Arkeolog, Eskiçağ Tarihçisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan mezun oldu. Yüksek Lisansını ve Doktorasını aynı fakültede Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda yaptı. Lisansını tamamladığı yıl Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi ünvanı ile Öğretim Üyesi oldu. Aynı zamanda 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanlığı'nda Prof. Dr. M. Taner Tarhan'ın asistanlığını yaparken görev aldı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Küçük Eserler Bölümü'nde öğrencilik yıllarında staj yaptı.

Lisans Eğitimini Grek, Roma ve Etrüsk Sanatı ve Arkeolojisi üzerine tamamladı. Yüksek öğrenimininde MÖ.I. Bin Yıl Demir Çağları Uygarlıkları, Urartu Medeniyeti konusunda uzmanlaştı. Özel ilgi alanları; Dini inanış ve adetler, flora ve fauna, geçmişte gündelik hayat ve seremoniler. Kelimelerin etimolojisi; dualar, küfürler, terimler, deyişler. Çivi yazılı belgelerde ve antik kaynaklarda adı geçen coğrafi işaretler, ortak mitler, kişiler, deyimler, ritüeller gibi Eskiçağ'dan günümüze gelmiş inanışlar, gelenek ve görenekler, gündelik hayatta içinde olduğumuz ama aslında kökeni çok eskilere dayanan şaşırtıcı gerçekler.

Başta Van olmak üzere, Ağrı, Kars, Muş, Bitlis, Hakkari, Doğu Sınır Bölgeleri'nde çeşitli Kazılara ve Yüzey Araştırmalarına, Onarım ve Çevre Düzenleme Çalışmalarına Bilimsel Heyette ve Kazı Başkan Yardımcısı olarak katıldı.

Katıldığı Kazılar: Bilimsel Heyette: Tuşpa, Van Kalesi ve Van Kalesi Höyüğü Kazıları, Gevaş-Halime Hatun Kümbeti Tarihi Türk Mezarlığı Kurtarma Kazıları, Onarım ve Çevre Düzenleme Çalışmaları, Seyitömer Kurtarma Kazıları, Karagündüz Höyüğü Kazıları. Kazı Başkan Yardımcısı: Aşağı ve Yukarı Anzaf Urartu Kaleleri Kazıları. Misafir; Bandırma Daskyleion Antik Kenti Kazısı, Antalya Perge Antik Kenti Kazısı.

Yüzey Araştırmaları: Urartu Krallığı Ulaşım Şebekesi ve Yolları Yüzey Araştırması, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Madencilik Faaliyetleri Yüzey Araştırmaları, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Baraj, Gölet ve Sulama Kanalları Yüzey Araştırmaları, Doğu Anadolu Bölgesi Sivil Mimari Tespit Çalışmaları, Doğu Anadolu Bölgesi Kale ve Nekropolleri Yüzey Araştırmaları, Kars İli Bölgesi Erken Demir Çağı Nekropolleri Yüzey Araştırması, Doğu Beyazıt Urartu Nekropolleri Yüzey Araştırması.

Bu bilgiler ışığında eğitim, çevre ve üreme sağlığı konulu çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde görev aldı ve bizzat yürüttü. "Cam Yeniden Cam", "Bana Bir şey Olmaz Demeyin", "Sütaş'la Süt Aşkı".

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Baba olduktan sonra çocuklarına masal yerine mitolojiden efsaneler anlatmaya başladı. Karşılaştığı en "basit sorular" karşısında aslında ne kadar yüzeysel bildiğimizi, anladığımız fark etti. Kelimelerin, efsanelerin, adetlerin, gelenek ve göreneklerin kökenine indikçe şaşırtıcı gerçekler ile karşılaştı. Bunları çeşitli seminerlerde, özellikle çocukların okullarında misafir konuşmacı olarak aktarmaya başladı. Çocuklara müze ve tarihi mekan gezileri yaptırırken bilimsel hayatı boyunca zorlanmadığı kadar zorlandığını fark etti. Bu konuya zevkle yoğunlaştı. Ve en önemlisi çocuk eğitiminde "tarih"in keyifli paylaşımını, çocuğa verdiği düşünme yetisini, kaliteli birlikteliği fark etti. Kazıya götürdüğü çocuğundaki ciddi değişimi, sorumluluk almasını, hobilere yönelmesini ve özgüveni gördü. Tüm bunlar, tarih ve arkeolojinin önemini çocuklara anlatma konusunda motivasyon oldu.

Diğer taraftan etimolojiyi gündelik hayatımızda sohbete katmanın aslında sohbeti ne kadar zenginleştirdiğini, derinleştirdiğini fark etti. Gündelik hayatta kullandığımız ama aslında kökeni çok eskilere giden kimi kelimeler, deyimler, deyişler üzerine yoğunlaştı. Yanlış bilinen argo, jargon ve küfürler üzerine özel çalışmalar yapmaya başladı.

Ve en önemlisi yarını öngörebilmek için dünü bilmenin gerekliliğini anladı. Atatürk'ün de dediği gibi: "Çağdaş uygarlığı anlayabilmek, insanlığın ilk uygarlıklarını doğru tanıyabilmekle mümkündür".

Baha Hocamız bu yaklaşımdan feyz alarak Animo Akademi bünyesinde her yaştan birey için çok keyifli içerikler üretmektedir.