Alışveriş Sepetiniz

Akıl ve Zeka Oyunları

‘'Zeka'' sözcüğü Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Literatürde birçok farklı açıdan yaklaşılarak tanımlanmaya çalışılan bu kelime geldiği kültürde ‘'parıltı'' , ‘'zihnin parıldaması'' gibi anlamlara gelmekle beraber ‘'ateşin harlanması'' gibi bir anlamda da kullanılmaktadır. Görselleştirme ve karikatürize etme niyeti ile yola çıkıldığında ‘'baş üzerinde yanan ampul'' betimlemesi kelime kökü ile örtüşür bir metaforik seçim olarak değerlendirilebilir.

 

Dikkat, hafıza, nesnel gerçekleri algılama-kavrama ve yargılama, akıl yürütme-muhakeme etme gibi zihnin birçok yeteneğinin işbirlikçi ve uyumlu çalışması sonucu ortaya çıkan yetenekler birleşimini ‘'zeka kapasitesi'' olarak tanımlıyoruz. En basit yaklaşım ile ise, yeni durumlara uyum sağlayabilme-adapte olarak süreci yönetebilme becerisini vurgulayarak bu yetiyi açıklamaya çalışıyoruz.

 

Akıl ise, anlayış karşısında ilişkiler kurarak bir bütünü ‘'doğru'' anlama, kavrama, soyutlama ve bir hükme varabilme kapasitesi olarak tanımlanabilir. Birbiri ile çok iç içe olan bu iki kavramı

 

‘'Akıl, bağlantı kurarak kıyaslamak, incelemek, doğru düşünce üretmek, kurallar ve kuramlar ortaya çıkarmak ile ilgiliyken;

Zeka, bu üretimlerin pratikte uygulanmasından sorumlu bir işletim sistemidir'' olarak anlatabiliriz.

 

Oyun da temel bileşenleri eğlenmek, öğrenmek, kurallar doğrultusunda hedeflere ulaşmak, rekabet ve etkileşim olan faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Birçok oyun pratik yetenekler geliştirmeye yardım eder, çocuklar için yaşamın prova edildiği bir sahnedir, beceri gelişiminde egzersiz görevi görür ya da eğitimsel ve psikolojik rolleri ile her yaş bireyde katkı sağlayan bir tür eğlence ortamıdır.

 

Gelişmiş ülkeler eğitim sistemleri içerisine ‘'edutaintment'' (eğlenirken öğrenme) kavramını entegre ederek beceri gelişimini çocukların keyif aldıkları araçlar olan zeka oyunlarını kullanarak sağlamayı hedefliyorlar. Ülkemizde de 2012 yılından bu yana müfredata ‘'Zeka Oyunları'' seçmeli ders olarak eklenmiştir, ulusal düzlemde turnuvaların farkındalığı artmaya başlamıştır. Öğrenmede geleceğin metodu olarak tanımlanan akıl ve zeka oyunlarının bilimsel olarak öğrenme süreçlerine katkısı hem uluslararası hem de ulusal düzlemde araştırılmaya devam edilmektedir.

 

UC Berkeley Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Silvia BUNGE ve ekibi yapmış oldukları çalışmada  haftada 2 gün 75'er dakika zeka oyunu oynatarak (her 15 dakikada yeni bir oyun ile tanışarak) takip ettikleri deney grubu öğrencilerin zeka testi skorlarında 13 puanlık bir artış tespit etmiştir. Çalışmanın sonuçları;

‘'13$ Christmas Gift = 13 Points Gain In Kids IQ'' başlığıyla raporlaştırılmıştır. Raporda 13 liralık bir zeka oyunu ile ailelerin çocuklarının bilişsel gelişimine katkı sunabileceği tavsiye edilmiştir.

 

Selçuk Üniversitesi'nden Dr. Bengü TÜRKOĞLU ise yapmış olduğu çalışmada 12 hafta boyunca haftada 2 gün, günde 1 saat düzenli ve kontrollü şekilde akıl ve zeka oyunları oynayan çocukların IQ puanında 14 puanlık bir artış tespit etmiştir.

 

Sinir sisteminin merkezi ve vücudumuzdaki en karmaşık organ olan beyin hakkındaki en güncel betimleme olan ‘'nöroplastisite'' öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini ve sınırsız bir öğrenme kapasitesine sahip oluğunu açıklamaktadır.

 

Animo Akademi'de çocuk, genç yetişkin ilgi duyan tüm bireyler ile zihinsel yetenekleri eğlenerek geliştirmek için uzmanlarımız ve çok çeşitli oyunlarımız eşliğindeki atölyelerimize hepinizi bekliyoruz.